Alapkezelés

Cégcsoportunk legfiatalabb tagjánál a Corrigia Alapkezelő Zrt-nél az alábbi szolgáltatásokkal állunk partnereink rendelkezésére.

  • Kockázati tőkealapok kezelése (célunk az induló, illetve korai fázisban lévő innovatív vállalkozások (preseed, seed, startup, kezdő) tőkével való ellátása)
  • Magántőkealapok kezelése célunk a kedvező növekedési potenciállal és profitkilátásokkal rendelkező, tőkebevonást igénylő vállalkozások tőkével való ellátása, amelyek a gazdaság húzóágazataiban -IT, idegenforgalom, egészségügy, logisztika, építőipar, ingatlanpiac és mezőgazdaság- lokációt tekintve elsősorban Budapesten és Pest megyében, a Dunántúlon és kiemelt üdülőövezetek területén működnek.)

A kezelt alapok vonatkozásában az alábbi feladatokat látjuk el:

  • befektetéskezelés (tőkelapok befektetési politikájának kialakítása, annak megvalósításával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása)
  • kockázatkezelés (tőkealapok befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntéseinek kockázati elemzése, a felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozó javaslatok
  • tőkealapok kollektív befektetési értékpapírjainak forgalomba hozatala és forgalmazása
  • tőkealapok eszközeihez kapcsolódó tevékenységek:

    • bizalmi feladatok ellátásához szükséges szolgáltatások
    • a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek
    • vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás
    • az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások
    • mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott tőkealap befektetéssel rendelkezik

  • adminisztratív feladatok:

    • könyvviteli és jogi feladatok ellátása
    • információszolgáltatás befektetők részére