Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Kondíciós listája ( Hatályos: 2022.10.27.-től )

.CORRIGIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KONDÍCIÓS LISTÁJA
(Általános Szerződéskötési Feltételek
Kölcsönszerződésekhez melléklete)

Hatályos: 2022.10.27.-től

KAVOSZ „Széchenyi Mikrohitel MAX!” hitelprogram keretében nyújtott kölcsönök kondíciói

 1. Előtörlesztési díj

Az előtörlesztési díj 5% az előtörlesztett összegre vetítve.

 1. Szerződésmódosítási díj

A szerződésmódosítási díj a rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft, a rendelkezésre tartási időszakot követően a fennálló tőketartozás 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft.

 1. Késedelmi kamat

 

Késedelmi kamat mértéke: bruttó ügyleti kamat + (MNB alapkamat + 8% p.a.)*2

 

 

A hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kamat- kezelési költség és egyéb fizetendő költségek, díjak mértékét a KAVOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi Mikrohitel Konstrukció Üzletszabályzata 2. számú melléklete tartalmazza.

A kondíciós lista elérhető: https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-mikrohitel-max/

  

„EXIM Kishitel Program” beruházási hitel és forgóeszközhitel

konstrukcióinak kondíciói

 

 1. Kamat, díjak, jutalékok

1.1 Kamat

 1.2.1. Forint és euró alapú fix kamatozás esetén:

Ügyleti kamat = EU Referencia Alapkamatláb + 7% / év (de maximum az EXIM refinanszírozási kamat+1% / év)

 

EU Referencia Alapkamatláb: az Eximbank által közzétett, rendszeres időközönként frissített, a https://exim.hu/kondiciok/arfolyamok-es-kamatlabak oldalon elérhető HUF vagy EUR devizanemre vonatkozó kamatláb. Az adott kölcsönszerződésre vonatkozó EU Referencia Alapkamatláb a kölcsönszerződés alapjául szolgáló Eximbank felé benyújtandó alhitelkeret engedélyezési kérelem Eximbank általi záradékolása napján kerül rögzítésre.

EXIM refinanszírozási kamat: az Eximbank felé benyújtandó alhitelkeret engedélyezési kérelem záradékolása hónapjának első napján érvényes (a hónap első munkanapján jegyzett, T-2 munkanappal korábban fixált) 12 havi BUBOR/EURIBOR + 5% /év, de legalább 0% /év.

 1.2     Szerződéskötési díj

A szerződéskötési díj nem kerül felszámításra.

1.3     Hitelbírálati díj

           Hitelbírálati díj mértéke egyszeri 1%, de legfeljebb 500 ezer Ft az igényelt összegre vetítve.

1.4     Kezelési költség

 

A kezelési költség mértéke 1,5%/év.

 

1.5     Folyósítási jutalék

 

A folyósítási jutalék mértéke az adott folyósítás összegére vetítve 0,2%, de legfeljebb 150 ezer Ft a teljes ügyletre vetítve.

 

1.6     Előtörlesztési díj

 

Az előtörlesztési díj 5% az előtörlesztett összegre vetítve.

 

1.7     Megtörési díj

 

A megtörési díj előtörlesztés esetén kerül felszámításra. A megtörési díj  megegyezik az Eximbank előtörlesztéssel kapcsolatos megtörési díjával, amely a 85/1998. (V.6.) Kormányrendeletben (kamatkiegyenlítési rendelet) hivatkozott bázisköltség és azon kamat különbözetével, amelyhez az Eximbank akkor jutna, ha az előtörlesztett összeggel megegyező HUF összeget az adott bankközi piacon egy vezető banknál bankközi betétként helyezné el az előtörlesztett összeg fizetésével megegyező banki munkanapon kezdődő és az eredeti kamatidőszak utolsó napjáig tartó időszakra. A megtörési költség nem kerül felszámításra, amennyiben az előtörlesztésre a kamatidőszak utolsó napján kerül sor vagy az nem éri el a 15.000 Ft vagy 50 EUR összeget, továbbá akkor, ha az előtörlesztésre amiatt kerül sor, mert az Eximbank számára jogellenessé vált a finanszírozási szerződés fenntartása.

 

1.8     Szerződésmódosítási díj

 

A szerződésmódosítási díj a rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft, a rendelkezésre tartási időszakot követően a fennálló tőketartozás 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft.

 

1.9     Rendelkezésre tartási jutalék

 

A rendelkezésre tartási jutalék 0,25%/év a le nem hívott hitelösszegre vetítve.

 

 

1.10   Az ügyfél egyoldalú kérésére tett nyilatkozatok, igazolások, cselekmények díja: 20 ezer Ft. / cselekmény.

 

 

 1. Továbbhárított költségek

 

Az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó költség az Üzletfelet terheli. Valamennyi e pontban felsorolt továbbhárított költség elszámolása havonta, a zárlati tételek elszámolásával egyidejűleg esedékes.

 

2.1     Postaköltség

 

A Zrt. a kölcsönszerződéshez kapcsolódó levelezéseket elsősorban elektronikus úton végzi. Amennyiben mégis postai levelezés válna szükségessé, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó postaköltség az Üzletfelet terheli. Ennek mértéke a Magyar Posta Zrt. aktuális díjszabásával megegyező.

 

2.2     Monitoringhoz kapcsolódó költségek

 

2.2.1  Tulajdoni lap monitoring díja

 

 • A Zrt. rendes monitoring tevékenysége során a Takarnet rendszerből a fedezetül lekötött ingatlanokra ingatlan figyelő szolgáltatás igénybevételét írja elő, amelynek keretében a Zrt. minden az ingatlannal kapcsolatos tulajdoni lapot érintő változásról értesítést kap. Ennek éves díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 900,- Ft+ÁFA.
 • Amennyiben a Zrt. úgy ítéli meg a fedezetül felajánlott ingatlanokra jogosult a Takarnet rendszerből tulajdoni lapot illetve térképmásolatot lekérni, melynek díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 000,- Ft/nem hiteles tulajdoni lap, 3.600,- Ft/e-hiteles tulajdoni lap illetve 3.000,- Ft/térképmásolat.

 

2.2.2  Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) monitoring díja

 

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult az Üzletfél által igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokról a KHR-ből adatokat lekérni. Ennek díja a KHR mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 908,- Ft+ÁFA/lekérdezés.

 

2.2.3  Értékbecslések felülvizsgálatának díja

 

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult éves gyakorisággal a fedezetül felajánlott ingatlan értékének megállapításához/felülvizsgálatához értékbecslőt igénybe venni. Az értékbecslő(k) díjszabása egyedileg kerül megállapításra.

 

2.2.4  Monitoring díj

 

A hitelügylettel összefüggésben előírt fedezetre vagy az ügyletre általában vonatkozó előírások rendszeres felülvizsgálatához kapcsolódó díj, amely konkrét összegben éves időszakra nézve előre vagy a monitoring gyakoriságának megfelelően esedékes.

Mértéke: 0,- Ft/év.

 

2.2.5  Rendkívüli monitoring díj

 

Minden olyan esetben, amikor az Üzletfél valamely, az őt a kölcsönszerződés alapján terhelő információ-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a beszámolók, értékbecslések, adóigazolások negyedéves adatszolgáltatási jelentések Zrt. részére történő megküldését) a Hitelező rendkívüli monitoring díjat számíthat fel.

Mértéke: 0,- Ft/felszólítás, mindannyiszor fizetendő, amíg az Üzletfél az információ- illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tesz.

 

2.3     Biztosítékok bejegyeztetésének díja

 

Abban az esetben, ha a kölcsönszerződéshez kapcsolódó fedezetek bejegyeztetését a Zrt. végzi, ennek díja az Üzletfelet terheli, mértéke a mindenkor hatályos hatósági, eljárási díj összegével megegyező.

 

 1. Késedelmes teljesítések esetén felszámításra kerülő díjak, költségek

3.1     Késedelmi kamat

 

Késedelmi kamat mértéke: ügyleti kamat + (MNB alapkamat + 8% p.a.)*2

 

3.2     Végrehajtási- és behajtási eljárással kapcsolatos költségek

 

Minden esetben az Üzletfelet terhelik.

 

 

 

KAVOSZ „Széchenyi Mikrohitel GO!” hitelprogram keretében nyújtott kölcsönök

kondíciói

 

(nem forgalmazott termékek)

 

 

 1. Előtörlesztési díj

 

Az előtörlesztési díj 5% az előtörlesztett összegre vetítve.

 

 

 1. Szerződésmódosítási díj

 

A szerződésmódosítási díj a rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft, a rendelkezésre tartási időszakot követően a fennálló tőketartozás 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft.

 1. Késedelmi kamat

 

Késedelmi kamat mértéke: bruttó ügyleti kamat + (MNB alapkamat + 8% p.a.)*2

  

A hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó kamat- kezelési költség és egyéb fizetendő költségek, díjak mértékét a KAVOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának Széchenyi Mikrohitel Konstrukció Üzletszabályzata 2. számú melléklete tartalmazza.

A kondíciós lista elérhető: https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-mikrohitel-go/

  

„MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program” hitelkonstrukció

kondíciói

 

(nem forgalmazott termékek)

 

 

 1. Kamat, díjak, jutalékok

 

1.2 Kamat

1.1.1. Forint alapú fix kamatozás esetén:

 

Ügyleti kamat = MFB refinanszírozási fix kamat + 6% / év

 

Az MFB refinanszírozási fix kamat mértéke 2022. január 07.-től

 • legfeljebb 5 éves futamidő esetén: 6,01% / év
 • legfeljebb 10 éves futamidő esetén: 6,09% / év
 • legfeljebb 15 éves futamidő esetén: 6,14% / év

 

 • Forint alapú változó kamatozás esetén:

 

Ügyleti kamat = 3 havi BUBOR+ MFB refinanszírozási kamatfelár + 6%/év

 

A 3 havi BUBOR mértéke negyedévente változik, értéke megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított, a Magyar Nemzeti Bank által a THOMSON REUTERS- Refinitiv, illetve névváltoztatás esetén jogutódja BUBOR oldalán közzétett 3 hónapos BUBOR kamat mértékével.

 

Az MFB refinanszírozási kamatfelár mértéke az ügyfél választása szerint változó (a) vagy rögzített (b) az alábbiak szerint:

 

a)  Az MFB változó refinanszírozási kamatfelár választása esetén a kamatfelár mértéke változó, megállapítására évente kerül sor. A kamatperiódus MFB refinanszírozási kamatfelára megegyezik a tárgynegyedév naptári évének első napjára az MFB által megállapított, az MFB honlapján a tárgyévet megelőző naptári év november 30. napjáig közzétett MFB refinanszírozási kamatfelár mértékkel. A változó MFB refinanszírozási kamatfelár változása a már megkötött kölcsönszerződésekre is vonatkozik.

 

Az MFB változó refinanszírozási kamatfelár mértéke: 2020.04.01.-től: 2,12%/év

 

b)  Az MFB rögzített (fix) refinanszírozási kamatfelár mértéke az adott kölcsön vonatkozásában a futamidő végéig változatlan. Az MFB a rögzített (fix) kamatfelár mértékére vonatkozó módosítását a módosítás hatályba lépését megelőző legkésőbb 15 banki munkanappal közzéteszi a honlapján.

 

Az MFB rögzített (fix) refinanszírozási kamatfelár mértéke jelenleg: 2,32%/év.

 

 

1.2     Szerződéskötési díj

 

A szerződéskötési díj nem kerül felszámításra.

 

1.3     Hitelbírálati díj

 

Hitelbírálati díj mértéke egyszeri 5% az igényelt összegre vetítve.

 

1.4     Kezelési költség

 

A kezelési költség mértéke 1,5%/év.

 

1.5     Folyósítási jutalék

 

A folyósítási jutalék mértéke az adott folyósítás összegére vetítve 1%, de legfeljebb 500 ezer Ft a teljes ügyletre vetítve.

 

1.6     Előtörlesztési díj

 

Az előtörlesztési díj 5% az előtörlesztett összegre vetítve.

 

1.7     Szerződésmódosítási díj

 

A szerződésmódosítási díj a rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft, a rendelkezésre tartási időszakot követően a fennálló tőketartozás 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft.

 

1.8     Rendelkezésre tartási jutalék

 

A rendelkezésre tartási jutalék 0,4%/év a le nem hívott hitelösszegre vetítve.

 

 1. Továbbhárított költségek

 

Az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó költség az Üzletfelet terheli. Valamennyi e pontban felsorolt továbbhárított költség elszámolása havonta, a zárlati tételek elszámolásával egyidejűleg esedékes.

 

2.1     Postaköltség

 

A Zrt. a kölcsönszerződéshez kapcsolódó levelezéseket elsősorban elektronikus úton végzi. Amennyiben mégis postai levelezés válna szükségessé, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó postaköltség az Üzletfelet terheli. Ennek mértéke a Magyar Posta Zrt. aktuális díjszabásával megegyező.

 

2.2     Monitoringhoz kapcsolódó költségek

 

2.2.1  Tulajdoni lap monitoring díja

 

 • A Zrt. rendes monitoring tevékenysége során a Takarnet rendszerből a fedezetül lekötött ingatlanokra ingatlan figyelő szolgáltatás igénybevételét írja elő, amelynek keretében a Zrt. minden az ingatlannal kapcsolatos tulajdoni lapot érintő változásról értesítést kap. Ennek éves díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 1.900,- Ft+ÁFA.
 • Amennyiben a Zrt. úgy ítéli meg a fedezetül felajánlott ingatlanokra jogosult a Takarnet rendszerből tulajdoni lapot illetve térképmásolatot lekérni, melynek díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 1.000,- Ft/nem hiteles tulajdoni lap, 3.600,- Ft/e-hiteles tulajdoni lap illetve 3.000,- Ft/térképmásolat.

 

2.2.2  Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) monitoring díja

 

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult az Üzletfél által igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokról a KHR-ből adatokat lekérni. Ennek díja a KHR mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 908,- Ft+ÁFA/lekérdezés.

 

2.2.3  Értékbecslések felülvizsgálatának díja

 

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult éves gyakorisággal a fedezetül felajánlott ingatlan értékének megállapításához/felülvizsgálatához értékbecslőt igénybe venni. Az értékbecslő(k) díjszabása egyedileg kerül megállapításra.

 

2.2.4  Monitoring díj

 

A hitelügylettel összefüggésben előírt fedezetre vagy az ügyletre általában vonatkozó előírások rendszeres felülvizsgálatához kapcsolódó díj, amely konkrét összegben éves időszakra nézve előre vagy a monitoring gyakoriságának megfelelően esedékes.

Mértéke: 0,- Ft/év.

 

2.2.5  Rendkívüli monitoring díj

 

Minden olyan esetben, amikor az Üzletfél valamely, az őt a kölcsönszerződés alapján terhelő információ-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a beszámolók, értékbecslések, adóigazolások negyedéves adatszolgáltatási jelentések Zrt. részére történő megküldését) a Hitelező rendkívüli monitoring díjat számíthat fel.

Mértéke: 0,- Ft/felszólítás, mindannyiszor fizetendő, amíg az Üzletfél az információ- illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tesz.

 

2.3     Biztosítékok bejegyeztetésének díja

 

Abban az esetben, ha a kölcsönszerződéshez kapcsolódó fedezetek bejegyeztetését a Zrt. végzi, ennek díja az Üzletfelet terheli, mértéke a mindenkor hatályos hatósági, eljárási díj összegével megegyező.

 

 1. Késedelmes teljesítések esetén felszámításra kerülő díjak, költségek

3.1     Késedelmi kamat

 

Késedelmi kamat mértéke: ügyleti kamat + (MNB alapkamat + 8% p.a.)*2

 

 

3.2     Végrehajtási- és behajtási eljárással kapcsolatos költségek

 

Minden esetben az Üzletfelet terhelik.

 

 

„MFB Régió Versenyképességi Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Program” hitelkonstrukció kondíciói

 

(nem forgalmazott termékek)

 

 

 1. Kamat, díjak, jutalékok

 

1.1 Kamat

 

1.1.1 Beruházási hitel esetén:

 

1.1.1.1    Forint (HUF) devizanemben történő hitelnyújtás esetén:

 

Ügyleti kamat = 3 havi BUBOR+ MFB HUF refinanszírozási kamatfelár + 2%/év

 

A 3 havi BUBOR mértéke negyedévente változik, mértéke megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított, a Magyar Nemzeti Bank által a THOMSON REUTERS – Refinitiv, illetve névváltoztatás esetén jogutódja BUBOR oldalán közzétett 3 hónapos BUBOR kamat mértékével.

 

Az MFB HUF refinanszírozási kamatfelár mértéke az adott kölcsön vonatkozásában a futamidő végéig változatlan.

 

Az MFB HUF refinanszírozási kamatfelár mértéke jelenleg: 2,62%/év.

 

1.1.1.2   Euró (EUR) devizanemben történő hitelnyújtás esetén:

 

Ügyleti kamat = 3 havi EURIBOR+ MFB EUR refinanszírozási kamatfelár +2%/év

 

A 3 havi EURIBOR negyedévente változik, mértéke megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított az Európai Központi Bank szabályai alapján az EMMI (European Money Markets Institute; vagy bármely más szervezet, amely a kamatláb közzétételét átveszi) által a THOMSON REUTERS – Refinitiv „EURIBOR” oldalán közzétett, az EUR bankközi betétekre az adott időszakra vonatkozó 3 havi EURIBOR kamatláb mértékével.

 

Az MFB EUR refinanszírozási kamatfelár mértéke az adott kölcsön vonatkozásában a futamidő végéig változatlan.

 

Az MFB EUR refinanszírozási kamatfelár mértéke jelenleg: 2,57%/év.

 

 

1.1.2 Forgóeszközhitel esetén:

 

1.1.2.1 Forint (HUF) devizanemben történő hitelnyújtás esetén:

 

Ügyleti kamat = 3 havi BUBOR+ MFB HUF refinanszírozási kamatfelár + 3%/év

 

A 3 havi BUBOR mértéke negyedévente változik, mértéke megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított, a Magyar Nemzeti Bank által a THOMSON REUTERS – Refinitiv, illetve névváltoztatás esetén jogutódja BUBOR oldalán közzétett 3 hónapos BUBOR kamat mértékével.

 

Az MFB HUF refinanszírozási kamatfelár mértéke az adott kölcsön vonatkozásában a futamidő végéig változatlan.

 

Az MFB HUF refinanszírozási kamatfelár mértéke jelenleg: 2,28%/év.

 

1.1.2.2    Euró (EUR) devizanemben történő hitelnyújtás esetén:

 

Ügyleti kamat = 3 havi EURIBOR+ MFB EUR refinanszírozási kamatfelár + 3%/év

 

A 3 havi EURIBOR negyedévente változik, mértéke megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított az Európai Központi Bank szabályai alapján az EMMI (European Money Markets Institute; vagy bármely más szervezet, amely a kamatláb közzétételét átveszi) által a THOMSON REUTERS – Refinitiv „EURIBOR” oldalán közzétett, az EUR bankközi betétekre az adott időszakra vonatkozó 3 havi EURIBOR kamatláb mértékével.

 

Az MFB EUR refinanszírozási kamatfelár mértéke az adott kölcsön vonatkozásában a futamidő végéig változatlan.

 

Az MFB EUR refinanszírozási kamatfelár mértéke jelenleg: 2,36%/év.

 

 

1.1.3 Akvizíciós hitel esetén:

 

1.1.3.1    Forint (HUF) devizanemben történő hitelnyújtás esetén:

 

Ügyleti kamat = 3 havi BUBOR+ MFB HUF refinanszírozási kamatfelár + 4%/év

 

A 3 havi BUBOR mértéke negyedévente változik, mértéke megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított, a Magyar Nemzeti Bank által a THOMSON REUTERS – Refinitiv, illetve névváltoztatás esetén jogutódja BUBOR oldalán közzétett 3 hónapos BUBOR kamat mértékével.

 

Az MFB HUF refinanszírozási kamatfelár mértéke az adott kölcsön vonatkozásában a futamidő végéig változatlan.

 

Az MFB HUF refinanszírozási kamatfelár mértéke jelenleg: 3,12%/év.

 

1.1.3.2    Euró (EUR) devizanemben történő hitelnyújtás esetén:

 

Ügyleti kamat = 3 havi EURIBOR+ MFB EUR refinanszírozási kamatfelár + 4%/év

 

A 3 havi EURIBOR negyedévente változik, mértéke megegyezik a naptári negyedév első napjára megállapított az Európai Központi Bank szabályai alapján az EMMI (European Money Markets Institute; vagy bármely más szervezet, amely a kamatláb közzétételét átveszi) által a THOMSON REUTERS – Refinitiv „EURIBOR” oldalán közzétett, az EUR bankközi betétekre az adott időszakra vonatkozó 3 havi EURIBOR kamatláb mértékével.

 

Az MFB EUR refinanszírozási kamatfelár mértéke az adott kölcsön vonatkozásában a futamidő végéig változatlan.

 

Az MFB EUR refinanszírozási kamatfelár mértéke jelenleg: 3,07%/év.

 

1.2     Szerződéskötési díj

 

A szerződéskötési díj nem kerül felszámításra.

 

1.3     Hitelbírálati díj

 

Hitelbírálati díj mértéke egyszeri 5% az igényelt összegre vetítve.

 

1.4     Kezelési költség

 

A kezelési költség mértéke 1,5%/év.

 

1.5     Folyósítási jutalék

 

A folyósítási jutalék mértéke az adott folyósítás összegére vetítve 1%, de legfeljebb 500 ezer Ft a teljes ügyletre vetítve.

 

1.6     Előtörlesztési díj

 

Az előtörlesztési díj 5% az előtörlesztett összegre vetítve.

 

1.7     Szerződésmódosítási díj

 

A szerződésmódosítási díj a rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft., a rendelkezésre tartási időszakot követően a fennálló tőketartozás 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft.

 

1.8     Rendelkezésre tartási jutalék

 

A rendelkezésre tartási jutalék 0,4%/év a le nem hívott hitelösszegre vetítve.

 

 1. Továbbhárított költségek

 

Az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó költség az Üzletfelet terheli. Valamennyi e pontban felsorolt továbbhárított költség elszámolása havonta, a zárlati tételek elszámolásával egyidejűleg esedékes.

 

2.1     Postaköltség

 

A Zrt. a kölcsönszerződéshez kapcsolódó levelezéseket elsősorban elektronikus úton végzi. Amennyiben mégis postai levelezés válna szükségessé, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó postaköltség az Üzletfelet terheli. Ennek mértéke a Magyar Posta Zrt. aktuális díjszabásával megegyező.

 

2.2     Monitoringhoz kapcsolódó költségek

 

2.2.1  Tulajdoni lap monitoring díja

 

 • A Zrt. rendes monitoring tevékenysége során a Takarnet rendszerből a fedezetül lekötött ingatlanokra ingatlan figyelő szolgáltatás igénybevételét írja elő, amelynek keretében a Zrt. minden az ingatlannal kapcsolatos tulajdoni lapot érintő változásról értesítést kap. Ennek éves díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 900,- Ft+ÁFA.
 • Amennyiben a Zrt. úgy ítéli meg a fedezetül felajánlott ingatlanokra jogosult a Takarnet rendszerből tulajdoni lapot illetve térképmásolatot lekérni, melynek díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 000,- Ft/nem hiteles tulajdoni lap, 3.600,- Ft/e-hiteles tulajdoni lap illetve 3.000,- Ft/térképmásolat.

 

2.2.2  Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) monitoring díja

 

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult az Üzletfél által igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokról a KHR-ből adatokat lekérni. Ennek díja a KHR mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 908,- Ft+ÁFA/lekérdezés.

 

2.2.3  Értékbecslések felülvizsgálatának díja

 

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult éves gyakorisággal a fedezetül felajánlott ingatlan értékének megállapításához/felülvizsgálatához értékbecslőt igénybe venni. Az értékbecslő(k) díjszabása egyedileg kerül megállapításra.

 

 

2.2.4  Monitoring díj

 

A hitelügylettel összefüggésben előírt fedezetre vagy az ügyletre általában vonatkozó előírások rendszeres felülvizsgálatához kapcsolódó díj, amely konkrét összegben éves időszakra nézve előre vagy a monitoring gyakoriságának megfelelően esedékes.

Mértéke: 0,- Ft/év.

 

2.2.5  Rendkívüli monitoring díj

 

Minden olyan esetben, amikor az Üzletfél valamely, az őt a kölcsönszerződés alapján terhelő információ-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a beszámolók, értékbecslések, adóigazolások negyedéves adatszolgáltatási jelentések Zrt. részére történő megküldését) a Hitelező rendkívüli monitoring díjat számíthat fel.

Mértéke: 0,- Ft/felszólítás, mindannyiszor fizetendő, amíg az Üzletfél az információ- illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tesz.

 

 

 

2.3     Biztosítékok bejegyeztetésének díja

 

Abban az esetben, ha a kölcsönszerződéshez kapcsolódó fedezetek bejegyeztetését a Zrt. végzi, ennek díja az Üzletfelet terheli, mértéke a mindenkor hatályos hatósági, eljárási díj összegével megegyező.

 

 1. Késedelmes teljesítések esetén felszámításra kerülő díjak, költségek

3.1     Késedelmi kamat

 

Késedelmi kamat mértéke: ügyleti kamat + (MNB alapkamat + 8% p.a.)*2

 

3.2     Végrehajtási- és behajtási eljárással kapcsolatos költségek

 

Minden esetben az Üzletfelet terhelik.

 

 

 

GOP 4.1./ KMOP 1.3.1 Új Széchenyi Mikrohitel / Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel kondíciói

 

(nem forgalmazott termékek)

 

 

 1. Új Széchenyi Mikrohitel

 

1.1     Kamat

 

A Zrt. a kölcsön összege után az egyes kamatperiódusok kezdő napját megelőző munkanapon érvényes Corrigia K alapkamathoz, – mint kamatbázishoz – kamatfelárat számít fel, azzal hogy a Zrt. által felszámított kamat mértéke a futamidő alatt nem haladhatja meg az Új Széchenyi Mikrohitel Program által mindenkor meghatározott kamatmaximumot, jelenleg évi 9%-ot. Az egyedi kamatfelárakat az Üzletféllel kötött kölcsönszerződés tartalmazza.

 

Corrigia K alapkamat mértéke jelenleg évi 6,5%.

 

1.2     Szerződéskötési díj

A szerződéskötési díj mértéke kölcsönszerződésenként 50.000,- Ft.

1.3     Regisztrációs díj

A Zrt. regisztrációs díjat nem számít fel.

1.4     Előtörlesztési díj

A Zrt. előtörlesztési díjat nem számít fel.

 

 1. Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

2.1     Kamat

 

A Zrt. a kölcsön összege után az egyes kamatperiódusok kezdő napját megelőző munkanapon érvényes Corrigia M alapkamathoz, – mint kamatbázishoz – kamatfelárat számít fel, azzal hogy a Zrt. által felszámított kamat mértéke a futamidő alatt nem haladhatja meg az Új Széchenyi Mikrohitel Program által mindenkor meghatározott kamatmaximumot, jelenleg évi 9 %-ot. Az egyedi kamatfelárakat az Üzletféllel kötött kölcsönszerződés tartalmazza.

 

 

Corrigia M alapkamat mértéke jelenleg évi 6,5%.

 

 

 

2.2     Szerződéskötési díj

A szerződéskötési díj mértéke a futamidőtől függően kölcsönszerződésenként:

Futamidő Szerződéskötési díj
36 hónap < Futamidő 50.000,- Ft
12 hónap < Futamidő < 36 hónap Szerződött hitelösszeg 3%-a
Futamidő < 12 hónap Szerződött hitelösszeg 5%-a

2.3     Regisztrációs díj

Az olyan hitelkérelmek tekintetében, amelyek alapján – az Üzletfélnek felróható okból – hitelszerződés nem jön létre, de a hitelbírálatot a Zrt. elvégezte, a regisztrációs díj mértéke: 10.000,- Ft.

Amennyiben a Zrt. és az Üzletfél között az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel (KMOP vagy GOP) Hitelprogram keretében utóbb mégis hitelszerződés jön létre, úgy az adott hitellel kapcsolatban felszámított tranzakciós költségek az adott hitellel összefüggésben felszámított regisztrációs díjjal együtt sem haladhatják meg a fenti (Hitel futamidejétől függő) szerződéskötési díjat.

2.4     Előtörlesztési díj

Az előtörlesztési díj mértéke:

 • a projekt megvalósítási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 5%-a,
 • a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg 3%-a.
 1. Felszámításra nem kerülő díjak

A Zrt. az Új Széchenyi Hitelprogramok keretében folyósított hitelek esetében az alábbi díjakat nem számítja fel:

 • hiteligénylési díj,
 • hitelbírálati díj,
 • rendelkezésre tartási jutalék,
 • folyósítási jutalék,
 • kezelési költség,
 • szerződésmódosítási díj.

A Zrt. továbbá nem számít fel díjat a vissza nem térítendő támogatás ügyintézésével kapcsolatos tevékenységéért sem.

 1. Továbbhárított költségek

 

Az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó költség az Üzletfelet terheli. Valamennyi e pontban felsorolt továbbhárított költség elszámolása havonta, a zárlati tételek elszámolásával egyidejűleg esedékes.

 

 

4.1     Postaköltség

 

A Zrt. a kölcsönszerződéshez kapcsolódó levelezéseket elsősorban elektronikus úton végzi. Amennyiben mégis postai levelezés válna szükségessé, az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően valamennyi a kölcsönszerződéshez kapcsolódó postaköltség az Üzletfelet terheli. Enne mértéke a Magyar Posta Zrt. aktuális díjszabásával megegyező.

 

4.2     Monitoringhoz kapcsolódó költségek

 

4.2.1  Tulajdoni lap monitoring díja

 

 • A Zrt. rendes monitoring tevékenysége során a Takarnet rendszerből a fedezetül lekötött ingatlanokra ingatlan figyelő szolgáltatás igénybevételét írja elő, amelynek keretében a Zrt. minden az ingatlannal kapcsolatos tulajdoni lapot érintő változásról értesítést kap. Ennek éves díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 900,- Ft+ÁFA.
 • Amennyiben a Zrt. úgy ítéli meg a fedezetül felajánlott ingatlanokra jogosult a Takarnet rendszerből tulajdoni lapot illetve térképmásolatot lekérni, melynek díja a Takarnet mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 000,- Ft/nem hiteles tulajdoni lap, 3.600,- Ft/e-hiteles tulajdoni lap illetve 3.000,- Ft/térképmásolat.

 

4.2.2  Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) monitoring díja

 

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult az Üzletfél által igénybe vett pénzügyi szolgáltatásokról a KHR-ből adatokat lekérni. Ennek díja a KHR mindenkori aktuális díjszabásával megegyező, a kondíciós lista kibocsátásának időpontjában: 908,- Ft+ÁFA/lekérdezés.

 

4.2.3  Értékbecslések felülvizsgálatának díja

 

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult éves gyakorisággal a fedezetül felajánlott ingatlan értékének megállapításához/felülvizsgálatához értékbecslőt igénybe venni.

Az értékbecslő(k) díjszabása egyedileg kerül megállapításra.

 

4.3     Biztosítékok bejegyeztetésének díja

 

Abban az esetben, ha a kölcsönszerződéshez kapcsolódó fedezetek bejegyeztetését a Zrt. végzi, ennek díja az Üzletfelet terheli, mértéke a mindenkor hatályos hatósági, eljárási díj összegével megegyező.

 

 1. Késedelmes teljesítések esetén felszámításra kerülő díjak, költségek

5.1     Késedelmi kamat

 

Késedelmi kamat az esedékessé vált és meg nem fizetett tőke, kamattartozások után kerül felszámításra, mértéke évi 20% az ügyleti kamaton felül.

 

 

5.2     Felszólító levelek díja

 

Késedelmes illetve nem fizetés esetén a fizetési felszólítás díja: 8.000,- Ft/db.

 

5.3     Rendkívüli monitoring díj

 

Minden olyan esetben, amikor az Üzletfél valamely, az őt a kölcsönszerződés alapján terhelő információ-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a beszámolók, értékbecslések, adóigazolások negyedéves adatszolgáltatási jelentések Zrt. részére történő megküldését) a Hitelező rendkívüli monitoring díjat számíthat fel.

Mértéke: 5.000,- Ft/felszólítás, mindannyiszor fizetendő, amíg az Üzletfél az információ- illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tesz.

 

5.4     Végrehajtási- és behajtási eljárással kapcsolatos költségek

 

Minden esetben az Üzletfelet terhelik.

 

 

„MFB Krízis Hitel”

kondíciói

(nem forgalmazott termék)

 

 1. Kamat, díjak, jutalékok

 

 • Kamat

 

 • Az ügyleti kamat ügyfél által fizetendő kamattámogatással csökkentett mértéke:

 

          2,5% / év.

 

 • Az állami készfizető kezességvállalás ügyfél által fizetendő támogassal csökkentett díja:

 

0,1% / év

 

 • Rendelkezésre tartási jutalék

 

Rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra.

 

 • Szerződéskötési díj:

 

Szerződéskötési díj nem kerül felszámításra.

 

 • Hitelbírálati díj

 

Hitelbírálati díj nem kerül felszámításra.

 

 • Kezelési költség

 

Kezelési költség nem kerül felszámításra.

 

 • Folyósítási jutalék

 

Folyósítási jutalék nem kerül felszámításra.

 

 • Előtörlesztési díj

 

Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra.

 

 • Szerződésmódosítási díj

 

A szerződésmódosítási díj a rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft., a rendelkezésre tartási időszakot követően a fennálló tőketartozás 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft.

 

 1. Továbbhárított költségek

 

A kölcsönszerződéssel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek az Üzletfélre tovább háríthatók, így azok az Üzletfelet terhelik Valamennyi e pontban felsorolt továbbhárított költség elszámolása havonta, a zárlati tételek elszámolásával egyidejűleg esedékes.

 

 

2.1     Monitoringhoz kapcsolódó költségek

 

 

2.1.1  Értékbecslések felülvizsgálatának díja

 

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult éves gyakorisággal a fedezetül felajánlott ingatlan értékének megállapításához/felülvizsgálatához értékbecslőt igénybe venni. Az értékbecslő(k) díjszabása egyedileg kerül megállapításra.

 

2.1.2  Monitoring díj

 

A hitelügylettel összefüggésben előírt fedezetre vagy az ügyletre általában vonatkozó előírások rendszeres felülvizsgálatához kapcsolódó díj, amely konkrét összegben éves időszakra nézve előre vagy a monitoring gyakoriságának megfelelően esedékes.

Mértéke: 0,- Ft/év.

 

2.1.3  Rendkívüli monitoring díj

 

Minden olyan esetben, amikor az Üzletfél valamely, az őt a kölcsönszerződés alapján terhelő információ-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a beszámolók, értékbecslések, adóigazolások negyedéves adatszolgáltatási jelentések Zrt. részére történő megküldését) a Hitelező rendkívüli monitoring díjat számíthat fel.

Mértéke: 0,- Ft/felszólítás, mindannyiszor fizetendő, amíg az Üzletfél az információ- illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tesz.

 

2.2     Biztosítékok bejegyeztetésének díja

 

Abban az esetben, ha a kölcsönszerződéshez kapcsolódó fedezetek bejegyeztetését a Zrt. végzi, ennek díja az Üzletfelet terheli, mértéke a mindenkor hatályos hatósági, eljárási díj összegével megegyező.

 

 1. Késedelmes teljesítések esetén felszámításra kerülő díjak, költségek

3.1     Késedelmi kamat

 

Késedelmi kamat mértéke: ügyleti kamat + (MNB alapkamat + 8% p.a.)*2

 

3.2     Végrehajtási- és behajtási eljárással kapcsolatos költségek

 

Minden esetben az Üzletfelet terhelik.

 

 

 

„MFB Krízis Hitel Plusz”

kondíciói

(nem forgalmazott termék)

 

 1. Kamat, díjak, jutalékok

 

 • Kamat

 

 • Az ügyleti kamat ügyfél által fizetendő kamattámogatással csökkentett mértéke:

 

          2,5% / év.

 

 

 • Rendelkezésre tartási jutalék

 

Rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra.

 

 • Szerződéskötési díj:

 

Szerződéskötési díj nem kerül felszámításra.

 

 • Hitelbírálati díj

 

Hitelbírálati díj nem kerül felszámításra.

 

 • Kezelési költség

 

Kezelési költség nem kerül felszámításra.

 

 • Folyósítási jutalék

 

Folyósítási jutalék nem kerül felszámításra.

 

 • Előtörlesztési díj

 

Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra.

 

 • Szerződésmódosítási díj

 

A szerződésmódosítási díj a rendelkezésre tartási időszak alatt a szerződött hitelösszeg 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft., a rendelkezésre tartási időszakot követően a fennálló tőketartozás 1%-a, de legfeljebb 500 ezer Ft.

 

 1. Továbbhárított költségek

 

A kölcsönszerződéssel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek az Üzletfélre tovább háríthatók, így azok az Üzletfelet terhelik Valamennyi e pontban felsorolt továbbhárított költség elszámolása havonta, a zárlati tételek elszámolásával egyidejűleg esedékes.

 

 

2.1     Monitoringhoz kapcsolódó költségek

 

2.1.1  Értékbecslések felülvizsgálatának díja

 

A Zrt. rendes monitoring tevékenysége keretében jogosult éves gyakorisággal a fedezetül felajánlott ingatlan értékének megállapításához/felülvizsgálatához értékbecslőt igénybe venni. Az értékbecslő(k) díjszabása egyedileg kerül megállapításra.

 

2.1.2  Monitoring díj

 

A hitelügylettel összefüggésben előírt fedezetre vagy az ügyletre általában vonatkozó előírások rendszeres felülvizsgálatához kapcsolódó díj, amely konkrét összegben éves időszakra nézve előre vagy a monitoring gyakoriságának megfelelően esedékes.

Mértéke: 0,- Ft/év.

 

2.1.3  Rendkívüli monitoring díj

 

Minden olyan esetben, amikor az Üzletfél valamely, az őt a kölcsönszerződés alapján terhelő információ-, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a beszámolók, értékbecslések, adóigazolások negyedéves adatszolgáltatási jelentések Zrt. részére történő megküldését) a Hitelező rendkívüli monitoring díjat számíthat fel.

Mértéke: 0,- Ft/felszólítás, mindannyiszor fizetendő, amíg az Üzletfél az információ- illetve adatszolgáltatási kötelezettségének eleget nem tesz.

 

2.2     Biztosítékok bejegyeztetésének díja

 

Abban az esetben, ha a kölcsönszerződéshez kapcsolódó fedezetek bejegyeztetését a Zrt. végzi, ennek díja az Üzletfelet terheli, mértéke a mindenkor hatályos hatósági, eljárási díj összegével megegyező.

 

 

 1. Késedelmes teljesítések esetén felszámításra kerülő díjak, költségek

3.1     Késedelmi kamat

 

Késedelmi kamat mértéke: ügyleti kamat + (MNB alapkamat + 8% p.a.)*2

 

3.2     Végrehajtási- és behajtási eljárással kapcsolatos költségek

 

Minden esetben az Üzletfelet terhelik.

 

 

A Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazgatósága