Tájékoztató a fizetési moratórium igénybevételére tekintettel felhalmozódott tartozás rendezésével kapcsolatos díjakról

Magyarország Kormánya 2020. március 18. napján a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) fizetési moratórium bevezetéséről döntött.

A Kormányrendelet szerint a 2020. március 18-án 24:00 óráig folyósított kölcsönök esetében az adós a hitel- vagy kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kapott (a továbbiakban: „Fizetési moratórium1”). A Kormányrendelet rögzítette, hogy a Fizetési moratórium1 nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések szerint azon ügyfeleink, akik/amelyek részére a kölcsön folyósítása 2020. március 18. napján huszonnégy óráig megtörtént, automatikusan, a jogszabály erejénél fogva fizetési haladékot kaptak.

A Fizetési moratórium1-el kapcsolatos további részletszabályok a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm. rendeletben, majd a veszélyhelyzet megszűnésére figyelemmel, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvényben (a továbbiakban: „Törvény1”) kerültek rögzítésre.

A fentieket követően 2020. október 28. napján kihirdetésre került az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: „Törvény2”), melyben rögzítésre kerültek az egyes kiemelt társadalmi csoportok helyzetének stabilizálását szolgáló fizetési moratóriumra és a hitelfelmondási tilalomra vonatkozó rendelkezések. A Törvény2 rendelkezései szerint, ha a felek eltérően nem rendelkeznek, az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: „Fizetési moratórium2”). A Törvény2 rögzítette, hogy a Fizetési moratórium2 nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

Az említettekhez kapcsolódóan a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a Törvény2 szerinti adós fogalmát kiterjesztette minden olyan személyre, akinek a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége áll fenn.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Törvény1 szerinti Fizetési moratórium1 2020. december 31. napjával megszűnt. A 2021. január 1. napjától kezdődő és 2021. június 30. napjáig terjedő időszakban a Törvény2 szerinti Fizetési moratórium2 volt érvényben. Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet a Fizetési moratórium2 2021. szeptember 30. napjáig történő változatlan feltételek melletti meghosszabbításáról határozott.

A Fizetési moratórium1 és a Fizetési moratórium2 (a továbbiakban együttesen: „Moratórium”) lejártát követően az érintett hitel- és kölcsönszerződések a Moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket.

Fontos kiemelni, hogy az ügyfél által a Moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a Moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, mely körülmény a futamidő meghosszabbításával kerül biztosításra.

A Moratóriumot igénybe vevő ügyfeleknek a Moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt, a Moratórium lejárta után, évente egyenlő részletekben kell majd megfizetni arra figyelemmel, hogy a törlesztőrészlet és a megfizetendő kamat együttesen nem haladhatja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

A fentiek azt jelentik tehát, hogy a Moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a Moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, de a futamidő meghosszabbodik.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk jelzi azon szándékát, hogy a Moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, a Corrigia Zrt. ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel .

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét továbbá arra, hogy amennyiben ügyfelünk jelzi azon szándékát, hogy a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított – magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, a Corrigia Zrt. az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel .

 

A Corrigia Zrt. a fentieket 2022. december 31. napjáig biztosítja az ügyfelei részére.

Köszönjük az együttműködésüket!

Corrigia Zrt.