A Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfél-nyilvántartási rendszert üzemeltet, mely segítségével eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, nyilvántartja az ügyfelek kötelezettségeit, azonosító adatait, gazdálkodásával kapcsolatos adatait. Tevékenysége során a Corrigia Zrt. a mindenkor hatályos jogszabályok szerint jár el. A 2011. évi CXII. törvény alapján a Corrigia Zrt. ezúton tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének.:

  • Az adatkezelés hozzájáruláson alapul.
  • Adatgyűjtési tevékenység: az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel kapcsolatban a Corrigia Zrt. adatkezelési (így adatgyűjtési) tevékenységet végez.
  • Az érintettek köre: ügyfelek, potenciális ügyfelek.
  • Adatgyűjtés célja: törvényi előírásoknak eleget tenni, kötelezettségeket nyilvántartani, általános azonosító adatokat és gazdálkodással összefüggő adatokat nyilvántartani.
  • Adatkezelés időtartama: az adatokat az ügyfél kötelezettségének fennállását meghaladóan a jogszabályban meghatározott ideig tartjuk nyilván.
  • Adatfeldolgozó: CREDINFO Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Székesfehérvár, Budai út 9. 2. em. 215/2., adatkezelési azonosító: 04101-0001
  • Az Ön jogai: Önnek bármikor lehetősége van adatainak módosítására. Bármikor tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről az info@corrigia.hu e-mail címen, vagy személyesen az ügyfélforgalmi idő alatt. Adatait a jogszabályoknak megfelelő ideig tároljuk rendszereinkben.
  • Adatkezelés nyilvántartási száma: 04597-0001

 

Pécs, 2012. március 12.

Kálmán Norbert
Ügyvezető igazgató
Belső adatvédelmi felelős