Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

NEM IGÉNYELHETŐ TERMÉK

Az alábbi linken a hitellel kapcsolatos részletes útmutató található.

Hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok listája

 • A hiteligénylő és kezes vállalkozás(ok) dokumentációja
  • Társas vállalkozás esetén:
   • eredeti cégbírósági vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat (30 napnál nem régebbi)
   • társasági szerződés/alapszabály cégszerűen aláírt másolata (utolsó hatályos verzió)
   • az utolsó két lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, ill. amennyiben előírás könyvvizsgálói jelentés) (cégszerűen aláírt másolat)
   • az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) cégszerűen aláírt másolata
   • a hitelkérelem benyújtását megelőző negyedévre és az utolsó lezárt évre vonatkozó főkönyvi kivonat cégszerűen aláírva
  • Egyéni vállalkozás esetén:
   • vállalkozói igazolvány vagy egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló igazolás
   • vállalkozói bankszámlaszámról banki igazolás
   • bankszámlakivonat 3 hónapra visszamenőleg
   • közüzemi számlák és kifizetések igazolása (2 db)
   • az utolsó két lezárt év vállalkozói és személyi jövedelemadó bevallása
   • a hitelkérelem benyújtását megelőző negyedévre és az utolsó lezárt évre vonatkozó pénztárkönyv / naplófőkönyv kivonata
  • a vállalkozás képviseletére jogosult – a hitelkérelmet is aláíró – személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i)
  • a vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának cégszerűen aláírt másolata
  • a NAV és minden telephely vonatkozásában a helyi önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi nemleges bővített, együttes adóigazolás eredeti példánya (átütemezett adótartozás esetén a NAV határozata a tartozás átütemezéséről)
  • a vállalkozás hatósági működési engedélyének cégszerűen aláírt másolata (amennyiben ilyen szükséges)
  • a magánszemélyként kezességet vállaló személy(ek) személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának cégszerűen aláírt másolata
 • Az igényelt hitelre és a felajánlott biztosítékra vonatkozó dokumentumok:
  • ingatlan vásárlás hitelcél esetén adásvételi (elő) szerződés, amelynek a szövegtervezetét kérjük egyeztetni
  • ingó tárgyi eszköz vásárlás hitelcél esetén árajánlat (min. 3 db)
  • ingatlan építés, felújítás, bővítés hitelcél esetén
   • jogerős építési engedély vagy ügyfél nyilatkozat építési engedély mentességről (cégszerűen aláírt másolat) és építési tervdokumentáció (építési engedély köteles beruházás esetében)
   • költségvetés vagy árajánlat(ok) a finanszírozandó építési beruházás vonatkozásában
  • a fedezetként felajánlani kívánt ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja
  • a fedezetként felajánlani kívánt ingatlan(ok) 90 napnál nem régebbi értékbecslése
  • a fedezetként felajánlani kívánt ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítási kötvény, díjfizetés igazolása
  • osztatlan közös tulajdonban lévő fedezetként felajánlott ingatlan esetén használati megállapodás és vázrajz (eredeti teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban)
  • tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata, abban az esetben szükséges, amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó (kizárólagos) tulajdona, ebben az esetben csatolni kell a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához, és a megvalósítást követő legalább 3 éves üzemeltetéshez.
  • bérleményen elvégzendő építési jellegű beruházás esetén a bérbeadó nyilatkozata, hogy hozzájárul a tulajdonában lévő ingatlan felújításához, bővítéséhez, ha a bérleti szerződés nem tartalmazza (eredeti)
  • bérleti szerződés bevétele bérleti díjból származik (cégszerűen aláírt másolat)támogatástartalom igazolások (a tárgyévre és az elmúlt két évben felhasznált de minimis keretre vonatkozóan, amennyiben volt)

 

Együttműködő partnereink az egész ország területén végeznek értékbecslést ügyfeleink számára:

 

SPTAX Kft. Simon Konzult Kft. EXADUS Bt.
Székhely: 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 23. 8900 Zalaegerszeg, Dózsa u. 23. 6000 Kecskemét, Őz u. 25.
Telefon: +36 30 431-41-20 +36 92 314-122 +36 20 9252 259
E-mail: peter.somogyvari81@gmail.com simonkonzult@zelkanet.hu
Kapcsolat: Somogyvári Péter:
06 30 431-41-20
Simon Péter:
06 30 281-69-67, simon.peter@zelkanet.hu
Tóth Ferenc

 

Pannonhome Kft. Adamil Kft.
Székhely: 7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 1. 8800 Nagykanizsa, Rákóczi u. 44.
Telefon: 72/820-168, fax.: 72/225-894; Mobil: 30/566-66-06 +36 93 536 477
E-mail: megrendeles@pannonhome.net adamil@adamil.hu

Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.-vel kapcsolatban a következő elérhetőségeken nyújtunk tájákoztatást:

Telefon: +36-72/511-017
E-mail: info@corrigia.hu