Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.

Hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok listája

 • A vállalkozás létezését és az eddigi tevékenységét igazoló dokumentumok
  • Eredeti cégbírósági vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat (30 napnál nem régebbi)
  • Társasági szerződés/alapszabály cégszerűen aláírt másolata
  • A vállalkozás képviseletére jogosult – a hitelkérelmet is aláíró – személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i) (30 napnál nem régebbi)
  • A vállalkozás képviseletére jogosult személy(ek) személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adókártyájának cégszerűen aláírt másolata
  • Az utolsó két lezárt év számviteli törvény szerinti beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, ill. amennyiben előírás könyvvizsgálói jelentés) (cégszerűen aláírt másolat)
  • Az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum (pl. jegyzőkönyv, határozat) cégszerűen aláírt másolata
  • A hitelkérelem benyújtását megelőző negyedévre és az utolsó lezárt évre vonatkozó főkönyvi kivonat cégszerűen aláírva
  • A NAV és a helyi önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi nemleges bővített, együttes adóigazolás eredeti példánya (átütemezett adótartozás esetén a NAV határozata a tartozás átütemezéséről)
  • A vállalkozás hatósági működési engedélyének cégszerűen aláírt másolata vagy, amennyiben ilyen nem szükséges, akkor a működési engedély mentességről szóló nyilatkozat (cégszerűen aláírva)
 • Az igényelt hitelre és a felajánlott biztosítékra vonatkozó dokumentumok:
  • Nyilatkozat aláírva (Nyilatkozat minta)
  • Előszűrés adatlap  (Előszűrés adatlap)
  • Üzleti Terv/Hitelkérelem (Üzleti terv/Hitelkérelem)
  • Igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról
  • Ingatlan építés, felújítás esetén jogerős építési engedély vagy nyilatkozat építési engedély mentességről (cégszerűen aláírt másolat), építési tervdokumentáció, költségvetés
  • Egyéb tárgyi eszköz vásárlás esetén árajánlat
  • Bérleti szerződés, ha a vállalkozás bérelt telephelyen folytatja tevékenységét (cégszerűen aláírt másolat)
  • Bérleményen elvégzendő építési jellegű beruházás esetén a bérbeadó nyilatkozata, hogy hozzájárul a tulajdonában lévő ingatlan felújításához, bővítéséhez, ha a bérleti szerződés nem tartalmazza (eredeti)
  • Tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata, abban az esetben szükséges, amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a pályázó (kizárólagos) tulajdona. Csatolni kell a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához, és a megvalósítást követő legalább 3 éves üzemeltetéshez.
  • A fedezetként felajánlani kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (cégszerűen aláírt másolat) és 90 napnál nem régebbi értékbecslése

 

Együttműködő partnereink az egész ország területén végeznek értékbecslést ügyfeleink számára:

 

Kujira Kft.Simon Konzult Kft.EXADUS Bt.
Székhely:7621 Pécs, Széchenyi tér 6.8900 Zalaegerszeg, Dózsa u. 23.6000 Kecskemét, Őz u. 25.
Telefon:+36 30 431-41-20+36 92 314-122+36 20 9252 259
E-mail:viriumkft@gmail.comsimonkonzult@zelkanet.hu
Kapcsolat:Somogyvári Péter:
06 30 431-41-20
Simon Péter:
06 30 281-69-67, simon.peter@zelkanet.hu
Tóth Ferenc

 

Pannonhome Kft.Adamil Kft.
Székhely:7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 1.8800 Nagykanizsa, Rákóczi u. 44.
Telefon:72/820-168, fax.: 72/225-894; Mobil: 30/566-66-06+36 93 536 477
E-mail:megrendeles@pannonhome.netadamil@adamil.hu

Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.-vel kapcsolatban a következő elérhetőségeken nyújtunk tájákoztatást:

Telefon: +36-72/511-017
E-mail: info@corrigia.hu