Corrigia Zrt. Alapkamatok

Corrigia „K” és Corrigia „M” alapkamatok értéke: 2011. szeptembertől 6,50% p.a. 6 Egész . 50 % Század

Kondíciós lista

Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Kondíciós listája (Hatályos: 2019.10.21-től) Kondíciós lista letöltése CORRIGIA PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. KONDÍCIÓS LISTÁJA (Általános Szerződéskötési Feltételek Kölcsönszerződésekhez melléklete) Hatályos: 2020.01.01-től   „MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció II.” hitelkonstrukció kondíciói   Kamat, díjak, jutalékok 1.1     Kamat Ügyleti kamat = 3 havi BUBOR+ MFB refinanszírozási kamatfelár + legfeljebb 4%/év A 3 havi BUBOR mértéke [...]

Nyilvános Szabályzataink

A szabályzataink megtekinthetők az alábbi felsorolás elemeire kattintva.

Tájékoztató: Ügyfél-nyilvántartás

A Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfél-nyilvántartási rendszert üzemeltet, mely segítségével eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, nyilvántartja az ügyfelek kötelezettségeit, azonosító adatait, gazdálkodásával kapcsolatos adatait. Tevékenysége során a Corrigia Zrt. a mindenkor hatályos jogszabályok szerint jár el. A 2011. évi CXII. törvény alapján a Corrigia Zrt. ezúton tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének.: