Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Bemutatkozás

A Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt-t alapvetően hitel és pénzkölcsön nyújtására, pénzügyi lízingre, követelésvásárlásra, valamint faktoring tevékenységre alapítottuk. 2008.április 1-től rendelkezünk a tevékenység ellátásához szükséges felügyeleti (MNB) engedéllyel. Társaságunk saját tőkéje 205 millió forint, tulajdonosa Dr. Lukács Péter. A CORRIGIA szó latin kifejezés, jelentése: zárókő. Cégünk nevébe a jelentése miatt választottuk a „Corrigia” szót, ugyanis építészeti szempontból a zárókő a boltozásnál legfelül, utolsóként elhelyezett – általában díszített és kőfaragójeggyel ellátott – trapéz alakú követ jelenti. Az építmény a zárókő behelyezésével válik teherbíró, teherhordó szerkezetté.

Tevékenység

Fő tevékenységként mikro-, kis és középvállalkozások finanszírozását végezzük. Ehhez forrást korábban az MV Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt-től (jogutódja: MFB) vettünk igénybe. Az ország egész területén nyújtottunk hiteleket elsősorban beruházási, fejlesztési céllal. Finanszírozást korábban az „Új Széchenyi” Hitel és Kombinált Mikrohitel konstrukciók keretein belül biztosítottuk a vállalkozások részére. A Program 2016. május 31. napján történt lezárásakor 5 milliárd Ft limittel rendelkeztünk, melynek terhére összesen 4.589 millió.Ft hitel kihelyezése történt. Ez Társaságunk eddigi összesen 5.064 millió Ft összegű hitelkihelyezésének 90,61%-át teszi ki. A fennmaradó 475 millió Ft összegű hitelkihelyezés Társaságunk saját forrásából történt. A portfólió minősége kiváló, fedezeti oldalról jelzálogjoggal és személyes kezességgel biztosított.

Főbb pénzügyi adatok

ezer Ft

201520162017
Bevételek205 452184 506166 352
Adózott eredmény28 41818 86325 059
Eszközök összesen3 704 1122 698 1382 141 990
Saját tőke161 299180 162205 221

Társaságunk működése során valamennyi felmerülő kötelezettségének, többek között a refinanszírozóval szembeni rendszeres és eseti adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségeinek mind az elmúlt években mind jelenleg maradéktalanul és határidőben eleget tett és tesz.

Jövőbeni céljaink

A mikro- és kkv méretű vállalkozások forráshoz juttatása érdekében az eddig sikeresen végzett hitelezési tevékenységünket folytatni kívánjuk, amelyhez mind belföldi, mind külföldi refinanszírozási forrásokat kutatunk fel. Az eddigi tárgyalások eredményeként az MFB Zrt. a Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási konstrukció II. üteme keretében a társaság részére refinanszírozási forrást ítélt meg, amelynek kihelyezése a gazdasági szereplők részére folyamatban van. A hitelezési tevékenység támogatására kezességvállalási limittel rendelkezünk a Garantiqa Hitelgarancia Zrt-nél  és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványnál az ügyfelek felé történő jövőbeni kötelezettségvállalások lehetséges biztosítékaként.