Corrigia Alapkezelő Zrt.

A Corrigia Alapkezelőt a cégcsoport legfiatalabb vállalkozásaként 2018. június 1.-én alapítottuk 42 millió Ft. alaptőkével.   A Corrigia Alapkezelő révén a jövőben a magántőke és kockázati tőke befektetések piacán kívánunk aktív szerepet betölteni.

A kockázati tőke befektetések esetében célunk az induló, illetve korai fázisban lévő innovatív vállalkozások (preseed, seed, startup, kezdő) tőkével való ellátása.

Magántőkealapok vonatkozásában célunk a kedvező növekedési potenciállal és profitkilátásokkal rendelkező, tőkebevonást igénylő vállalkozások tőkével való ellátása, amelyek a gazdaság húzóágazataiban -IT, idegenforgalom, egészségügy, logisztika, építőipar, ingatlanpiac és mezőgazdaság- lokációt tekintve elsősorban Budapesten és Pest megyében, a Dunántúlon és kiemelt üdülőövezetek területén működnek.

Az alapkezelés területén szoros partnerséget alakítottunk ki a szintén pécsi székhelyű MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-vel. Partnerünkre a különböző hazai és Európai Úniós társfinanszírozású pályázati források megszerzésében és a támogatandó projektek felkutatásában, elemzésében, menedzselésében támaszkodunk.